POLITIKA INTEGRIRANEGA SISTEMA UPRAVLJANJA

Podjetje Banja Komerc Bekament DOO ima popolnoma zaokrožen proizvodni cikel izdelave materialov za zaključna dela v gradbeništvu, začenši s pridobivanjem znamenitega marmorja iz lastnega rudnika v Venčacu, preko predelave, mletja v granulate in mikronizirana polnila, do proizvodnje tekočih in praškastih materialov za zaključna dela v gradbeništvu. Naši izdelki so izdelani na najmodernejši opremi in z najkakovostnejšo delovno silo ter jih vključimo v objekte, ki jih gradimo.

V prizadevanju za pridobitev novih strank in ohranitev obstoječih, poslovna politika podjetja Banja Komerc Bekament DOO temelji na izboljšanju in nenehnem izboljševanju kakovosti poslovanja ter varovanju okolja, v katerem živimo in delamo, ter varnosti naših uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev. Zaradi tega smo se odločili, da bomo v naše poslovanje uvedli načela in pravila, ki temeljijo na standardih ISO 9001 – Sistem vodenja kakovosti (QMS), ISO 14001 – Sistem ravnanja z okoljem (EMS) in OHSAS 18001 – Sistem menedžmenta zaščite in zdravja pri delu.

Banja Komerc Bekament DOO gradi svoj poslovni uspeh, razvoj in izboljšuje zadovoljstvo in motiviranost uporabnikov, zaposlenih in drugih zainteresiranih strani z izpolnjevanjem svojih strateških ciljev, ki so:

 • najvišja kakovost izdelkov in storitev,
 • nenehno povečevanje zadovoljstva strank z izpolnjevanjem njihovih zahtev in pričakovanj,
 • dosleden nadzor nad proizvodnjo/gradnjo in vodenje procesov, ki zagotavljajo popolno izpolnjevanje zahtev uporabnikov in vseh ustreznih predpisov ter odpravo varnostnih in okoljskih tveganj,
 • nenehno vlaganje v razvoj in izboljšanje tehnične opremljenosti,
 • upravljanje z vsemi ugotovljenimi okoljskimi vidiki,
 • zavezanost nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja,
 • skrb za zdravje zaposlenih in varne delovne pogoje,
 • zavezanost k preprečevanju poškodb in ogroženosti zdravja ter stalno izboljševanje učinkov OHSAS in sistema vodenja OHSAS,
 • spoštovanje ustreznih predpisov in drugih sprejetih zahtev v zvezi z varstvom okolja ter varnosti in zdravja pri delu,
 • strokovno usposabljanje zaposlenih in povečanje njihove ustvarjalnosti in iniciativnosti,
 • nenehno povečanje učinkovitosti in uspešnosti vseh delovnih procesov in povečanje donosnosti celotnega poslovanja,
 • znižanje stroškov poslovanja s prizadevanjem vseh zaposlenih, da svoje naloge opravljajo pravočasno in dobro; prvič in vsakič,
 • prepoznavanje tveganj, ki ogrožajo opravljanje dela in upravljanje s prepoznanimi tveganji, povezanih z realizacijo ciljev, zaposlenimi, razpoložljivimi finančnimi sredstvi in sposobnost za proizvodnjo in zagotavljanje storitev, s čimer se zagotavlja razumna varnost, da bi se izognili nevarnosti in priložnosti, ki jih ne smete zamuditi,
 • ustvarjanje, vzdrževanje in izboljšanje korektnih partnerskih odnosov z dobavitelji in uporabniki.

Pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev, vsi zaposleni dajo svoj osebni prispevek k uvedbi, doslednim izvajanjem in nenehnim izboljševanjem sistema vodenja kakovosti, ki je v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem, v skladu z zahtevami ISO 14001, Sistem menedžmenta zaščite in zdravja pri delu, v skladu z zahtevami OHSAS 18001 in v skladu z zakonodajo in smernicami Uredbe (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih (CPR).

Aranđelovac, 19.11.2017.

Direktor
Dejan Čolović