Splošni pogoji

Splošni pogoji

Vsi obiskovalci internetne predstavitve www.bekament.com soglašajo z naslednjimi pogoji uporabe:

Internetna predstavitev www.bekament.com, vse njene strani in vse prikazane informacije imajo izključno informativni in izobraževalni namen. Opisi posameznih izdelkov na spletni strani www.bekament.com vsebujejo samo osnovne informacije iz besedila navodila, ki je sestavni del pakiranega materiala. Navedene informacije ne morejo zamenjati informacij, ki se nahajajo na deklaraciji izdelka, in podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja ne more biti, na kakršen koli način, odgovorno za uporabo izdelka v nasprotju z le-tem.

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja ne more jamčiti ažurnosti podatkov, ki se nahajajo na spletni strani, v vsakem trenutku dostopa do spletne strani. Uporabniki uporabljajo informacije s spletne strani www.bekament.com na svojo lastno odgovornost. »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja ne prevzema kakršne koli odgovornosti niti glede eventualnih strojnih, programskih niti kakršnih koli drugih poškodb, do katerih lahko pride na računalniški opremi uporabnika v času uporabe spletne strani www.bekament.com.

Vse informacije, grafični prikazi, vizualne in oblikovalske rešitve, fotografije, datoteke, priloge in nazivi izdelka na spletni strani www.bekament.com so zaščiteni kot avtorska dela ali kot predmeti pravic industrijske lastnine. Vsako njihovo protizakonito uporabo brez predhodnega ustreznega soglasja bo podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja obravnavalo kot kršitev njegovih pravic in bo sprejelo vse zakonsko razpoložljive ukrepe za sankcioniranje oseb, ki storijo takšno kršitev.

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja si pridržuje pravico, da spremeni ali odstrani katero koli informacijo ali vsebine, prikazane na spletni strani www.bekament.com, in sicer kadar koli, po lastni izbiri in brez predhodnega obvestila;

Podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja si pridržuje pravico, da spletna stran www.bekament.com postavi povezave do drugih spletnih strani, ki jih dojema kot ustrezne, vendar ni in ne more biti odgovorno za vsebino teh spletnih strani, razen če gre za spletne strani, na katerih je podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja nosilec pravic do uporabe spletne strani in to pravico aktivno koristi;

Informacije, ki jih vsebuje spletna stran www.bekament.com, se lahko uporabljajo v učne, znanstvene in nekomercialne namene, vendar ob obvezni navedbi vira informacij in »Banje Komerc Bekament« D. O. O. Banja kot njihovega izključnega lastnika. V primeru, da se to ne zgodi, si »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja pridržuje pravico, da sprejme vse pravne in dejanske ukrepe, da prepreči nadaljnjo distribucijo teh informacij ter zahteva nadomestilo eventualne škode, nastale zaradi njihove nezakonite uporabe;

Katera koli informacija, ki jo obiskovalci spletne strani pošljejo »Banji Komerc Bekament« D. O. O. Banja prek interneta ali elektronske pošte, se ne bo dojemala za zaupno informacijo, niti v primeru, da pošiljatelj informacije izrecno navede, da so informacije zaupne narave, in »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja si pridržuje pravico, da to informacijo naprej distribuira, uporablja ali vključi v vsebino svoje spletne strani ali da le-to popolnoma zanemari. Podjetje Banja Komerc Bekament v nobenem primeru ne bo od obiskovalcev spletne strani zahtevalo, da mu na kakršen koli način posredujejo zaupne informacije, niti ne bo prevzelo kakršne koli odgovornosti iz posledic, do katerih lahko pride zaradi tega, ker so mu obiskovalci spletne strani prostovoljno in samoiniciativno poslali določene informacije. Od zgoraj navedenih omejitev se izvzamejo informacije, ki imajo značaj osebnih podatkov, ter tudi informacije, ki imajo značaj opozarjanja, s katerimi bo podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja postopalo v skladu s predpisi, ki regulirajo ta področja.

Podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja spoštuje zasebnost obiskovalcev spletne strani www.bekament.com in bo informacije, do katerih pride z uporabo spletne strani www.bekament.com, uporabljalo izključno v skladu z veljavnim zakonom. Obiskovalci soglašajo, da »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja zbira in uporablja tehnične podatke o obiskanosti in uporabi spletne strani www.bekament.com ter le-te uporablja zaradi interne statistike in analize v zvezi s korporativno internetno predstavitvijo. Podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja ne bo posredovalo informacij o obiskovalcih tretjim osebam brez neposredne odobritve obiskovalcev ali na temelju z zakonom predpisanih obveznosti. Poleg tega si podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja prizadeva zaščititi informacije o obiskovalcu na način, ki onemogoča dostopnost tretjim osebam, vendar ne bo odgovorno za informacije, do katerih tretje osebe pridejo na nezakonit način.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.