Bekatherm EPS Gold

EPS pllaka nga polistireni i zgjeruar

Bekatherm EPS Gold

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je m2 ovog proizvoda

PËRDORIMI

Bekatherm EPS GOLD është pllakë fasaduese termoizoluese me performansa të përmirësuara në raport me pllakat standarde fasaduese termoizoluese. Dallohet me depërtim të ulët të nxehtësisë me fortësi të shtuar mekanike. Bekatherm EPS GOLD janë pllaka të punuara nga polistireni i zgjeruar pa shtuar ndonjë gjë në procesin e prodhimit në pajtim me SRPS EN 13163. Është i dedikuar për montimin në sistemet kontaktuese fasaduese termoizoluese (ETICS) Bekatherm EPS GOLD është shtresë termoizoluese në sistemin fasadues termoizoluese Bekathetm Standard . Varësisht nga kërkesat mekanike, të sigurisë dhe termike mund të përdoret si shtresë termoizoluese në panelë sandviç, në sandviç mure, për termoizolimin e mureve të brendshme, të tavaneve dhe kulmeve.

MONTIMI

Produktet montohen në pajtim me udhëzimet për montimin e sistemit fasadues kontaktues termoizolues (ETICS),si dhe me rregullat e përgjithshme për kryerjen e punimeve termoizoluese në ndërtimtari.