Bekatherm mrežica 145

Rrjeti fasadues

Bekatherm mrežica 145

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je m2 ovog proizvoda

TË DHËNAT TEKNIKE

Rrjeti i qelqtë montohet nëpër gjithë sipërfaqen e shtresës së ngjitësit ndërtimor me palosje minimalisht 10 cm
në të gjitha nyjat e rrjetit.

– Pesha në sipërfaqe: 145 g/m²
– Madhësia e rrjetit: 5,5 x 5,5 mm

PAKETIMI

– Gjerësia: 100 cm
– Gjatësia: 50 m
– Gjithsejtë: 50 m²

AFATI I KOHËZGJATJES

Jo i kufizuar. Magazinohet në hapësirë të thatë e të mbyllur.

Download: