Bekatherm mrežica 160

Rrjeti fasadues

Bekatherm mrežica 160

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je m2 ovog proizvoda

Rrjeti i qelqtë montohet nëpër gjithë sipërfaqen e shtresës së ngjitësit ndërtimor me palosje minimalisht 10 cm
në të gjitha nyjat e rrjetit.

– Pesha në sipërfaqe: 160 g/m²
– Madhësia e rrjetit: 4 x 5 mm

PAKETIMI

– Gjerësia: 100 cm
– Gjatësia: 50 m
– Gjithsejtë: 50 m²

AFATI I KOHËZGJATJES

Jo i kufizuar. Magazinohet në hapësirë të thatë e të mbyllur.

Download: