BK-Crystal

Bojë disperzive me mbulim të lartë i lajshëm me ujë për mure të brendshme

BK-Crystal

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Bojë e brëndshme që mund të lahet me ujë, e prodhuar në bazë të një emulsioni akril të cilësisë së lartë, e përshtatshme për ambiente shtëpie dhe pune të ekspozuara ndaj ndyrjes. Ka një aftësi të shkëlqyer mbuluese, depërtueshmëri të mirë të avullit dhe bardhësi të jashtëzakonshme.

PËGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja në të cilën vendoset boja duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe e lyer me BK-Podloga. Përgatitja e bojës realizohet duke i shtuar 5-10% ujë (0,05-0,1 l ujë për një paketim prej 1 l, 0,15-0,30 l ujë për një paketim prej 3 l, 0,25-0,50 l ujë për një paketim prej 5 l, 0,5-1,0 l ujë për një paketim prej 10 l, 0,75-1,5 l ujë për një paketim prej 15 l), me përzierje të mirë deri në homogjenizim të plotë. Aplikimi zakonisht bëhet me rrul me fije të shkurtra me dy shtresa. Shtresa e dytë aplikohet pas tharjes së plotë të shtresës së parë. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

SHPENZIMI

Rreth 110-120 ml/m² për lyerje me dy shtresa.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMIN

1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 15 l