BK-DECOFIX

NGJITËS MONTAZHI

BK-DECOFIX

PËRDORIMI

Për ngjitjen e paneleve dekorative dhe zbukurimeve prej shkume të ngurtë. Për ngjitjen e shkumës prej polistireni dhe poliuretani në nënshtresa të thithshme. Për shtupimin e vendbashkimeve këndore të paneleve zbukuruese.PNgjitës dekorues në bazën e emulsionit pa tretësirë. Ngjitësi forcohet me avullimin e ujit dhe krijon lidhje të fortë të qëndrueshme, rezistent ndaj ujit. Pas përforcimit mund të ngjyroset.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të ngurta. Ngjitësi aplikohetnë shirita ose vija (sipërfaqja nuk mund të jetë plotësisht e ngjitur). Materiali aplikohet në mënyrë rrëshqitëse dhe shtypet fortë. Së paku një nga sipërfaqet duhet të jetë poroze, për të siguruar që ngjitësi të thahet.

UDHËZIMET E PËRGJITHSHME

Ngjitës dekorativ në bazë emulsioni pa tretës. Ngjitësi ngurtësohet kur uji avullohet, duke krijuar një lidhje të fortë, të qëndrueshme ndaj ujit dhe shumë të ngurtë. Pas ngurtësimit, mund të lyhet me bojë. Para përdorimit, lexoni fletën e të dhënave të sigurisë dhe teknike.

KOHËZGJATJA DHE MAGAZINIMI

Të mbajtur në një enë të mbyllur në një vend të freskët, e thatë në një temperaturë prej +5°C deri +25°C.

PAKETIMI

280 ml