BK-FIRESIL 1200

Masa e silikonit për mbyllje për temperatura të larta

BK-FIRESIL 1200

PËRDORIMI

BK-FireSil 1200 është produkt i ngjitur me tharje pastrohet në një masë të fortë e cila është e qëndrueshme në temperatura të larta. Nuk rekomandohet për lidhjet dilatatike. Përdoret për mbylljen e lidhjeve të ngrohësit, të kaminave të hapur dhe të furrave. Përgatitja dhe vendosja: Baza duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e thatë, pa pjesë të lidhura dobët, njollave të yndyrshme e të ngjashme. Gjatë nënshtrimit të parë në temperaturën e lartë, rekomandohet rritja graduale e temperaturës. Lagështia në BK-FireSil 1200 mund të çojë deri te formimi i flluskave.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Baza duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e thatë, pa pjesë të dobëta të lidhura, njollave të yndyrshme e të ngjashme. Në ekspozimin e parë ndaj temperaturës së lartë, rekomandohet një rritje graduale e temperaturës. Lagështia në BK-FireSil 1200 mund të shkaktojë formimin e flluskave.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +40°C.

AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMI

Magazinohet në vend të thatë në ambalazhin origjinal të paketuar në temperaturë prej +5°C deri +25°C, larg dritës së diellit dhe ngrirjes. Afati i përdorimit i shtypur në ambalazh.

PAKETIMI

300 ml