BK-FIRESIL 300

Masa e silikonit për mbyllje për temperatura të larta

BK-FIRESIL 300

PËRDORIMI

BK-FireSil 300 është masë silikoni për mbyllje me bazë acetati për mbyllje për temperatura të larta, përforcohet në prezencë të lagështisë dhe formon gomë të qëndrueshme elastike. Posaçërisht është e zhvilluar për formimin e mbylljeve në vendin e ngjarjes, për mbylljen e derës së sobave, pllakës për zierje, të furrave industriale si dhe për gypa, termostate, pompa, gypa për ngrohje dhe mbyllëse të cilat janë nën presion të vogël te pjesët e motorit. BK-FireSil 300 nuk ngjyroset.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Baza duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e thatë, pa pjesë të dobëta të lidhura, njollave të yndyrshme e të ngjashme. BK-FireSil 300 ka cilësinë e ngjitjes së përsosur pa përdorimin e shtresës në shumicën e bazës joporoze. Për udhëzime të detajuara, shikoni faqen teknike të produktit.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +40°C.

AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMI

Magazinohet në vend të thatë në ambalazhin origjinal të paketuar në temperaturë prej +5°C deri +25°C, larg dritës së diellit dhe ngrirjes. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMI

300 ml