BK-GletEx Acryl

Masë për nivelimin e mureve të brendshme në bazë akrilike

BK-GletEx Acryl

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

Glet i gatshëm për nivelim shtresëhollë me makineri dhe dorë të mureve të brëndshëm.

PËGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja në të cilën vendoset duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe tek sipërfaqet me thithshmëri të lartë e shtruar me BK-Ultra Prime ose BK-Nivelator. Masa aplikohet me mistri çeliku, zakonisht me dy shtresa me trashësi gjithsejt deri 3 mm. Pas vendosjes me makineri kryhet lëmimi me dorë me mistri i sipërfaqes në mënyrë që të hiqet materiali i tepërt. Shtresa e dytë vendoset pas tharjes së plotë të shtrsës së parë, dhe pas çdo shtrese rrudhosjet e mundshme duhen eliminuar me letër të përshtatshme zmerile të trashësisë 180-240, në varësi të teknikës dhe qëllimit. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

SHPENZIMI

Rreth 1.5-2 kg/m².

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMI

3 kg; 8 kg; 25 kg