BK-INSTANTFIX

Ngjitës me ndikim të shpejtë

BK-INSTANTFIX

PËRDORIMI

Super e fuqishme, dhe e zbatueshme në të gjitha anët, si ngjitëse e papërshkruar elastike dhe e qëndrueshme nga ngarkesat aktuale të ujit. Është për përdorim të mbrendshëm dhe të jashtëm pa përdorimin e rrokjeve mekanike. Nuk përmban tretës dhe uj. Ngjet metalin, qeramikën, qelqin, gurin, glazura, betonin, drurin, pasqyrën, tullat.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, dhe e pa yndyrshme. Pjesën e sipërme aplikoni në formën e shkronjës “V” duke e zbatuar vijën vertikale dhe paralele me nje 10-20cm distanc mes tyre. Vendoseni materialin në pozitë dhe shtypeni mirë, trashësia e ngjitësit ndërmjet materialit dhe sipërfaqes duhet të jetë më së paku 2-3 mm. Mos e vendosni ngjitësin te pikat! Pas forcimit, rezistencë në temperatura. Pas kurimit ka rezistencë në një temperaturë prej -40°C deri 90°C. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

KOHËZGJATJA DHE MAGAZINIMI

Të mbajtur në një enë të mbyllur në një vend të freskët, e thatë në një temperaturë prej 5°C deri 25°C.

PAKETIMI

290 ml