BK-MARINE

Llak për barka

BK-MARINE

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

është lyrës pa ngjyrë me shkëlqim të lartë i dedikuar për mbrojtjen e drurit në enterier dhe eksterier (dritareve, dyerve, rrethojave, llamperisë, dyshemes së drurit, barkave etj). Është rezistuese ndaj ujit, ndikimeve mekanike dhe armosferike.

PËRGATITJA DHE APLIKIMI

Baza prej druri duhet të jetë e thatë, e gërryer dhe e pastruar. Shtrihet me brushë ose me sprucim në dru të thatë, të pastër dhe të lëmuar në 1-2 shtresa. Hollohet me tretës vajor. Shtrirja tjetër mbas 12-24h.

KONSUMI

83 -100 ml/m2 për shtresën.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

48 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.