BK-NITRO EXTRA

toluen, ethyl acetatе, methyl acetate, acetonе

BK-NITRO EXTRA

PËRMBAN

toluen, ethyl acetatе, methyl acetate, acetonе.

PËRDORIMI

Përdoret për hollimin e ngjyrave dhe llaqeve.

AFATI I PËRDORIMIT DHE RUAJTJA

36 muaj në ambalazhin origjinal, larg nga burimi i nxehtësisë dhe rrezet direkte të diellit.

Download: