BK-NovaEra

Ngjyrë dekorative me efekt antik për muret e brendshme

BK-NovaEra

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Bojë akrile depërtuese nga avulli për dekorim të sipërfaqeve të brëndshme. Të përshtatshme janë të gjitha sipërfaqet e niveluara me BK-Glet Ex Universal ose BK-GletEx Acryl.

NGJYRA

E bardhë+nuanca sipas tabelës së ngjyrave BK-NovaEra. Sipërfaqet e lyera janë të qëndrueshme ndaj pastrimit të lagësht.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Para aplikimit të bojës dekorative sipërfaqet e niveluara me glet masë duhen lyer me bazën BK-Deco Acryl (koha e tharjes 4-6 orë). Aplikohet me furçë bojatimi zakonisht me dy shtresa. Pamja përfundimtare arrihet duke e niveluar sipërfaqen me një mjet plastik.

TEMPERATURA OPTIMALE E PUNËS

Nga +8°C deri +35°C. Tharja deri në aplikimin e shtresës tjetër është 4-6 orë. Shtresa është e tharë plotësisht pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

SHËNIM

Përzierja duhet të bëhet kryesisht me dorë.

SHPENZIMI

Rreth 200-300 ml/m², për çdo shtresë.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMI

2,5 l