BK-THERMOSTABIL

Ngjyrë zjarrduruese

BK-THERMOSTABIL

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

është një shtresë termostabile e qëndrueshme ndaj temperaturave deri në 600°C, e përgatitur në bazë të rrëshirave sintetike dhe lëndëve tretëse. Përdoret për kaldaja, gypa, soba, radiatorë, linja transmetimi dhe zhurmëmbytësit e makinave. Përgatitja dhe përdorimi: Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë dhe pa yndyrë. Masa duhet të përzihet mirë para përdorimit. Aplikohet me furçë, rul ose pistoletë në 1-2 shtresa. Temperatura e aplikimit +8°C deri në +35°C.

KOHA E THARJES

1 orë. Konsumi indikativ është 100-125ml/m².

AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMIT

48 muaj në paketimin origjinal. Të magazinohet në temperatura midis +5°C dhe +25°C, e mbrojtur nga rrezet e diellit dhe ngricat.