BK-Tipl

Dipla me trup rrethor me gozhdë plastikes

BK-Tipl

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je cp ovog proizvoda

SASIA

250 copë.

MATERIALI

HDPE.

PËRDORIMI

Për fiksim mekanik të pllakave fasaduese termoizoluese (stiropor,stirodur,…).

KARAKTERISTIKAT MEKANIKE

1) forca e tërheqjes nga betoni dhe me shumë tulla 0,8 KN (120 kg/m²),
2) forca e tërheqjes nga blloku i murit 0,8 KN (80 kg/m²).

²).