BK-Ultra Prime

Shtresë universale

BK-Ultra Prime

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Shtresa universale transparente për përdorim të jashtëm e të brendshëm e cila përdoret si lyerje kryesore para vendosjes së ngjyrave disperzive dhe glet masave, para vendosjes së pllakave qeramike dhe ngjitjes së pllakave termoizoluese e të ngjashme. BK-Ultra Prime shtresa e përmirëson përngjitjen, e barazon absorbimin, i lidhë thërmijat e pluhurit dhe mundëson shtresës së barabartë përfundimtare me rastin e ngjyrosjes.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Shtresa në të cilën vendoset BK-Ultra Prime duhet të jetë mbajtëse, e fortë, e pluhurosur, e thatë, pa mbetje të vajit dhe shtresave dobët të lidhura. BK-Ultra Prime shtresa është e përgatitur për vendosje dhe nuk nevojitet që të tretet. Para përdorimit nevojitet që të përzihet mirë produkti. Shtresa duhet të vendoset në mënyrë të barabartë në mur me rul me qime të gjata, me furçë ose me spërkatje në një shtresë. Koha e tharjes e deri te vendosja e shtresës së fundit arrin 4 h në kushte normale (23°C dhe 50-60% në lag. rel. të lartë). Për udhëzime të detajuara duhet të shikohet lista teknike e produkteve.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Prej +50C deri +300C. Të mos punohet në diell direkt, në shi e as në erë të fuqishme.

HARXHIMI

Rreth 120 – 200 ml/m2, varësisht nga absorbimin dhe vrazhdësia e shtresës.

AFATI I PËRDORIMIT DHE RUAJTJA

18 muaj në ambalazhin origjinal të paketuar. Të ruhet në temperaturë prej +50C deri +250C, të mbrojtur nga drita e diellit dhe nga ngrirja.

PAKETIM

10 l