BK-ULTRA X CLEAR

Masa universale elastike për ngjitje dhe mbyllje

BK-ULTRA X CLEAR

PRIMENA

BK-UltraX është një sealant dhe ngjitës me cilësi të lartë, profesional dhe universal bazuar në teknologjinë hibride që ngurtësohet në prani të lagështisë dhe formon një gome të qëndrueshme, elastike. Posaçërisht i zhvilluar si ngjitës ndërtimor për përdorim të brendshëm për metal, materiale sintetike, beton, dru, zdrukthëtari (automjete, anije, kamperë, rimorkio, çelik, fasada, korniza dritaresh, mobilie) si dhe për rregullim të brendshëm (bazament, sandviç panele, panele montimi e të ngjashme).

NUANCAT

transparent

PËRDORIMI

Vendoseni në sipërfaqe të terur, të pastruar nga vajrat dhe pluhuri. Për ngjitjen e aplikacioneve, të vendoset ngjitës në vija vertikale në një distancë prej 10-20 cm. BK-UltraX nuk vendoset në pika! BK-UltraX ngjyroset me ngjyra me bazë uji dhe shumicën ngjyra dykomponentëshe. Ngjyrat sintetike do të thahen më ngadalë.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +40°C.

KOHËZGJATJA DHE MAGAZINIMI

18 muaj, të mbajtur në një enë të mbyllur në një vend të freskët, e thatë në një temperaturë prej +5°C deri +25°C.

PAKETIMI

290ml.