BK- ULTRA X

elastik ngjitës / mbyllës

BK- ULTRA X

është një ngjitës elastik/mbyllës (hermetik). I përshtatshëm për mbylljen lidhëseve në hapësirat sanitare, lidhëseve të karrocerisë, në kontejnerët e ndërtimit dhe në ndërtimin e anijeve, lidhjeve në dysheme dhe të fugave në ndërtimtari dhe industri. Si ngjitës për dru, panele plastike dekorative, trakë alumini, etj.

PËRDORIMI

Vendoseni në sipërfaqe të terur, të pastruar nga vajrat dhe pluhuri. Për ngjitjen e aplikacioneve, të vendoset ngjitës në vija vertikale në një distancë prej 15 cm.

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME

puthitje e shkëlqyeshme në shumicën e sipërfaqeve jo-poroze. Ngjyroset me sisteme të ngjyrave me bazë uji. Mund të ndodhë që të kthehet në të verdhë në hapësira të errëta. I qëndrueshëm dhe elastik. Me fortësi të madhe në tërheqje. Ngjitje dhe mbyllje hermetike. Forcohet shpejtë. Ngjitësi është në gjendje të absorboj vibracionet. Për më shumë informacione, ju lutem referojuni në fletën e të dhënave teknike.

VENDIN E ORIGJINËS

EU.