Përse është i rëndësishëm termoizolimi?

Përse është i rëndësishëm termoizolimi?

Përse është i rëndësishëm termoizolimi?

SIGURIA NGA JASHTË, NGROHTËSIA BRENDA
Përse është i rëndësishëm termoizolimi?

Njeriu që në lashtësi ka ndërtuar objekte të banimit nga materiale të ndryshme, fillimisht për t’u mbrojtur nga fatkeqësitë natyrore. Me kalimin e kohës ka filluar që ta përshtatë ndërtimin e objektit sipas kërkesave të tij, me qëllim që të përmbush nevojën për rehati.

Në kërkim të zgjidhjes, në të njëjtën kohë duke u kujdesur për natyrën, Bekament ka zhvilluar BEKATHERM sisteme të fasadave të cilët sigurojnë mbrojtje afatgjatë e të besueshme të objekteve afariste dhe të banimit nga ndikimet e atmosferës, por edhe rehatinë dhe ngrohtësinë e domosdoshme të cilat shtëpinë e shndërrojnë në vatër.

Sistemi termoizolues është njëri prej elementeve më të rëndësishme të secilës shtëpi, sepse e ruan nga ndikimet e motit sikurse të reshurat, erërat, ngricat, nxehtësisë dhe ndikimeve tjera të rrethinës si dhe jep pamjen e dëshiruar.

Me anë të fasadës, me rastin e mungesës së termoizolimit, një familje mesatare humb madje 30% të energjisë së nevojshme për ngrohje, kurse te ndërtesat e banimit, kjo përqindje mund të jetë edhe më e madhe. Roli i murit të jashtëm si element i mbështjellësit të objektit është që ta mbrojë nga nxehja e tepërt, humbja e nxehtësisë, nga ndikimet atmosferike si dhe të ketë aftësi të mira akumuluese me qëllim që brenda objektit të sigurohet rehatia termike por edhe akustike, me qëllim që të zvogëlohet harxhimi i lëndëve djegëse.

Efikasiteti energjetik nuk është më çështje e zgjedhjes individuale. Legjislacioni parasheh që secili objekt të fitojë “pasaportën energjetike”, certifikatën për tiparet energjetike të ndërtesës. Pa këtë certifikatë asnjë objekt i ri i ndërtuar nuk do të mund ta marrë lejen e shfrytëzimit. Qëllimi kryesor është që të çohet harxhimi i energjisë në minimum, ndërsa me këtë rast të mbahet ose të shtohet niveli i rehatisë.

Kur flasim për ndërtesat ose për shtëpitë që janë energjetikisht efikase, flasim për ndërtesat që nënkuptojnë kursim më të madh të energjisë për realizimin e nevojave jetësore. Këtu para së gjithash mendojmë në mbajtjen e temperaturës së këndshme, të ndriçimit dhe të kushteve tjera të domosdoshme për të qëndruar dhe për të punuar njerëzit në hapësirën e mbyllur.

Në ndërtesën e cila termikisht është e izoluar mirë, harxhimi i energjisë për ngrohje (dimrit) dhe për ftohje (verës) është më i vogël, ndërsa qëndrimi në të është më i këndshëm.

Ndërtesa efikase energjetike e ruan energjinë, jetëgjatësia e saj është dukshëm më e gjatë, ndërsa nuk duhet të anashkalohet edhe ndikimi direkt pozitiv në ruajtjen e mjedisit jetësor.

Pavarësisht se a bëhet fjalë për murosjen e shtëpisë apo ndërtesës, zgjidhjes së problemeve të efikasitetit energjetik në shtëpinë e vjetër familjare ose në ndërtesën e banimit, hapi i parë është gjetja e zgjidhjes së vërtetë për projektin aktual. Me rastin e zgjedhjes së materialit, përveç çmimit është e domosdoshme që të kujdesemi edhe për kualitetin dhe përmbajtjen e materialit i cili përdoret.

BEKATHERM sistemet termoizoluese të fasadave karakterizohen me kualitet të lartë të cilin e vërtetojnë rezultatet e testimeve kontrolluese nëpër institucionet zyrtare si në Serbi, ashtu edhe jashtë vendit si dhe certifikata për ETA standardin (Vlerësimi Teknik Evropian).

Ekonomik dhe i dëshmuar, BEKATHERM Standard me pllaka nga polistireni i ekspanduar (EPS) siguron efikasitet afatgjatë energjetik të objekteve me kursim të energjisë deri në 40% dhe me garanci deri në 25 vjet. Përveç Standard sistemit, kompania Bekament në ofertë ka edhe sistemet BEKATHERM Plus dhe BEKATHERM Prestige.

image

BEKATHERM Standard me pllaka nga polistireni i ekspanduar (EPS) siguron efikasitet afatgjatë energjetik të objekteve me kursim të energjisë deri në 40% dhe me garanci deri në 25 vjet.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.