Ceramic

Produktet për qeramikë

Kërkoje paletën e produkteve

Kuzhina, banja, bodrumi, tarraca ose kulmi janë në mesin e pjesëve më të ndjeshme të hapësirës afariste ose të banimit. Mbrojtje të sigurt dhe afatgjatë nga uji dhe lagështia e siguron HYDRO linja e produkteve e cila i mbulon nevojat më të kërkuara në domenin e hidroizolimit. Sistemi për vendosjen e qeramikës, gurit natyror ose mozaikut prej qelqi nga programi CERAMIC mundëson realizimin e punimeve më të guximshme. Produktet nga HYDRO / CERAMIC sistemet dallohen me besueshmëri, kohëzgjatje dhe ekonomitet (çmimi i mirë/ kualiteti dhe harxhimi më i vogël). Ngjitësit për qeramikë dhe shtresat hidroizoluese i kënaqin normativat teknike të standardeve evropiane dhe bartin shenjën CE.

BAZA E BESUESHME, LIDHJE E SIGURT