Décor

Produktet për dekorimin e mureve të brendshme e të jashtme

Kërkoje paletën e produkteve

Nevoja e njeriut për të bukurën është e lashtë sa edhe nevoja për të banuar dhe për siguri. Si përgjigje ndaj kësaj sfide, me dëshirën për përkrahjen e ideve të guximshme për zbukurimin e hapësirës jetësore, kemi krijuar DECOR linjën e produkteve e cila i lëviz kufijtë dhe vendos standarde të reja në fushën e dekorimit të mureve të brendshme e të jashtme. Ata dallohen me llojllojshmërinë e teknikës dekoruese, efektet speciale dhe zgjedhja e madhe e nuancave. DECOR ofron zgjidhje dekoruese për objektet e banimit dhe ato afariste (kateteri, restorantë, zyra...) si dhe sistemin e dekorimit për muret e jashtme. Varësisht nga përdorimi dhe afiniteti, vetëm në kuadër të një teknike mund të imitohet guri, druri, mermeri dhe materialet tjera.

ARTI I JETËS, ME STIL