BEKATHERM

Njeriu gjithmonë është në kërkim të mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore. Kjo nevojë është zhvilluar me kohë në nevojën për rehati. Në kërkim të zgjidhjes, duke u kujdesurr për natyrën, kemi zhvilluar sisteme fasaduese BEKATHERM të cilët sigurojnë mbrojtje afatgjate dhe të besueshme të objekteve afariste dhe të banimit, rehati dhe ngrohtësi të cilat shtëpinë e shndërrojnë në shtëpi. Efikasiteti energjetik i sistemit BEKATHERM i zvogëlon harxhimet dhe ndikon pozitivisht në mjedisin jetësor. Kualiteti i lartë i vërtetuar me certifikatën ETA dhe rezistenca mekanike sigurojnë deri në 25 vjet garanci.

BEKATHERM sistemet termoizoluese fasaduese sigurojnë:

  • Komoditetin e hapësirës së brendshme;
  • Kursimin në harxhimet e ngrohjes dhe ftohjes;
  • Shtimin e vlerës së shtëpisë Tuaj/objektit Tuaj;
  • Eliminimin e “urave të ftohta” nëpër vendet ku në murin prej produkteve të tillave gjendet konstruksioni i betonit, që ndalon paraqitjen e kondensimit nëpër ato vende, me këtë edhe paraqitjen e mykut.