Floor

Produktet për shtrimin e dyshemesë

Kërkoje paletën e produkteve

Shkuam një hap më tej në punë dhe kemi zhvilluar sistemin për vendosjen e dyshemesë FLOOR. Produktet nga kategoria FLOOR janë të thjeshtë për përdorim, ndërsa përdoren nëpër objektet e banimit, afariste dhe të tjera. Masa e vetënivelizimit përdoret për rrafshimin e hollë të sipërfaqeve të betonit dhe të këmishave prej çimento para ngjitjes së mbulesave të dyshemesë, ndërsa ngjitësit janë pjesë e sistemit për mbulimin e dyshemesë. Për hapat e para, lojën e parë, vallëzimin e parë dhe për ngjarje të tjera që mbahen në mend, në bazën e fortë e cila zgjat.

BAZA E FORTË, HAP I SIGURT