Interior

Produktet për muret e brendshme

Kërkoje paletën e produkteve

Çdo ditë njeriu i kalon 16 ose më shumë orë në hapësirën e mbyllur. Që ta ndjejë veten rehat, është e domosdoshme që enterieri të jetë i shëndetshëm, i pastër dhe i rregulluar. Për mure të përsosura të brendshme nevojiten zgjidhje të besueshme dhe që kryhen lehtë. Si përgjigje ndaj kësaj sfide, kemi krijuar INTERIOR linjën e produkteve e cila sjell sistem standard për muret e brendshme, zgjidhje sistemore për përpunimin e mureve të brendshme për lokalet me lagështi të shtuar (kuzhina dhe banja) dhe për bllokimin e njollave nëpër muret e brendshme. Ngjyrat ekologjike dhe të brendshme të përshkueshme me bazë të ujit, janë prodhuar me eko - standardet më të larta evropiane, sigurojnë jetë të shëndetshme, pa avullime toksike dhe kimikate. Kanë fuqi të shkëlqyer të mbulimit dhe zgjedhje të gjerë të nuancave.

I PAZËVENDËSUESHËM NË MUR, INSPIRON JETËN