Hydro

Masa hidorizoluese


BK-HidroStop Premium

BK-HidroStop Premium

Lyerja fleksibile një komponentësh me bazë akrile

Mëso më shumë
BK HidroStop Extra

BK HidroStop Extra

Lyerje fleksibile hidroizoluese njëkomponentëshe

Mëso më shumë
BK HidroStop 5/5

BK HidroStop 5/5

Lyerje fleksibile hidroizoluese dykomponentëshe

Mëso më shumë
BK HidroStop 2

BK HidroStop 2

Lyerje fleksibile dykomponentësh hidroizolues

Mëso më shumë
BK HidroStop 1

BK HidroStop 1

Masë hidroizoluese monokomponente

Mëso më shumë
BK-HidroStop Base

BK-HidroStop Base

Shtresë hidroizoluese njëkomponentëshe

Mëso më shumë