BEKAMENT MIX SISTEM

Me ndihmën e Bekament MIX sistemit shumë shpejtë dhe thjeshtë mund t’i tonifikoni produktet në numër të madh të nuancave të ndryshme.

Tonifikimi është i mundur sipas modelit, si dhe për cilëndo kartë të ngjyrës.

mix centri
mixer

PRODUKTET
PËR TONIFIKIM

Në kuadër Bekament MIX sistemit mund të tonifikohen këto produkte: