PROTECTART

Produktet për dru dhe metal

Kërkoje paletën e produkteve

Si pjesë e pandashme e natyrës, kemi nevojë që hapësira në të cilën qëndrojmë të fisnikërohet me elementet natyrore. Pa mbrojtje të duhur, këto elemente shumë shpejtë prishen ose e humbin funksionalitetin e tyre. Duke i ndjekur standardet aktuale në fushën e dekorimit dhe mbrojtjes së drurit dhe metalit, kemi zhvilluar PROTECTART linjën e produkteve e cila përveç sistemit në bazën e vajit dhe asaj nitro, ofron edhe sisteme ekologjike për mbrojtje me bazë uji. Dallohen me shkallën e lartë të mbrojtjes së drurit dhe metalit, mbulesë të mirë, thjeshtësi dhe me spektër të gjerë të përdorimit. Përveç që mbrojnë, PROTECTART produktet e fisnikërojnë hapësirën me paletën e gjerë të ngjyrave, kurse ofrojnë edhe mundësinë e paraqitjes së llojeve të ndryshme të drurit.

MBROJTJA AFATGJATE NË NGJYRË