NDËRTOJMË ME ZEMËR

Bekament Fondacioni ka filluar një numër të madh të projekteve të rëndësishme, të cilat e kanë ndihmuar gjithë bashkësinë, në mesin e tyre më të rëndësishme janë: ndërtimi i pjesës së re të Spitalit të Përgjithshëm në Arangjelovc, sanimi i SOS fshatit në Kamenicën e Sremit për fëmijët pa kujdestari të prindërve, sanimi i shtëpisë së shkrimtarit Danko Popoviq, rikonstruksioni i shkollës së Tekstilit në Beograd dhe SHF “Sveti Sava” në Arangjelovc, sanimi i ndërtesës së Xhandarmërise në Beograd, përgatitja e plotë dhe ndërtimi i dy fushave me lodra për fëmijë në Vozhdovc dhe në Zvezdarë.

Përveç kësaj, Bekament fondacioni veprimin e tij e ka zgjeruar edhe në ndihmën e familjeve të rrezikuara sociale, si në formën e ndihmës financiare për shërim, ashtu edhe në sanimin e shtëpive.