SEALFIX

Produktet për mbyllje dhe ngjitje

Kërkoje paletën e produkteve

Për detajet e rëndësishme në projektet e mëdha kujdeset SEALFIX – linja e produkteve për mbyllje dhe ngjitje të cilët më shpesh përdoren si shtesë për zgjidhje sistemore nga kategoria e BEKATHERM, CERAMIC dhe INTERIOR. Përveç sfidave serioze funksionale, me lehtësi të njëjtë zgjidhen edhe ato të vogla, dekorative.

LINJA E SIGURISË