HYDRO / CERAMIC

Kuzhina, banja, bodrumi, tarraca ose kulmi janë pjesët më të ndjeshme të hapësirës afariste apo të banimit. Mbrojtje afatgjate të sigurt nga uji dhe lagështia siguron HYDRO linja e produkteve e cila mbulon nevojat më të kërkuara në domenin e hidroizolimit. Sistemi për vendosjen e qeramikës, gurit natyror ose mozaikëve të qelqit nga programi CERAMIC mundëson realizimin të ideve më të guximshme. Prodhimet nga HYDRO / CERAMIC sistemi dallohen për besnikëri, kohëzgjatje dhe ekonomi (raporti i mirë i çmimeve/kualiteti dhe harxhimi i vogël). Ngjitësit për qeramikë, lyerjet hidroizoluese dhe masat vetënivelizuese i plotësojnë normativat teknike të standardeve evropiane dhe mbajnë shenjën CE. Ju ofrojmë zgjidhje të sigurta dhe afatgjate për vendosjen e qeramikës, nëpër sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme, nëpër hapësirat me shumë lagështi, nëpër ballkone si dhe zgjidhje për pllakat e formatit të madh.

Në ofertën tonë janë këto zgjidhje të sistemeve:

1. HYDRO CERAMIC BATHROOM– për vendosjen e qeramikës nëpër banja;
2. HYDRO CERAMIC KITCHEN– për vendosjen e qeramikës nëpër kuzhina;
3. HYDRO CERAMIC BALCONY – për vendosjen e qeramikës nëpër ballkonë;
4. CERAMIC BIG TILES – për vendosjen e pllakave të qeramikës me format të madh.