Special

Produktet për qëllime speciale

Kërkoje paletën e produkteve

Për detyra të posaçme në enterier e eksterier kemi krijuar SPECIAL linjën e produkteve për qëllime speciale. Lyerjet hidrofobe e mbrojnë sipërfaqen (gurin, tullën) nga thithja e ujit. Ngjyra për beton që gjendet në shumë nuanca, shërben si mbrojtje dhe dekorim, ndërsa lënda kundër mykut mund të përdoret në kuadër të sistemit për muret e brendshme.

ZGJIDHJET PËR DETYRAT E POSAÇME