BK-FIRESIL 1200

Silikonska masa za zaptivanje za visoke temperature

BK-FIRESIL 1200

PRIMENA

BK-FireSil 1200 ja pastozni proizvod koji sušenjem očvršćava u tvrdu masu koja je otporna na visoke temperature. Ne preporučuje se za dilatacijske spojeve. Koristi se za zaptivanje spojeva grejača, otvorenih kamina i peći.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Pri prvoj izloženosti visokoj temperaturi preporučuje se postepeno povećanje temperature. Vlaga u BK-FireSil 1200 može dovesti do formiranja mehurića. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +40°C.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Rok upotrebe utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

300 ml