BK-NOVAERA

Dekorativna boja sa antik efektom za unutrašnje zidove

BK-NOVAERA

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PRIMENA

Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. Prebojene površine su otporne na vlažno brisanje.

BOJA

Bela+nijanse po ton karti BK-NovaEra.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Nanosi se farbarskom četkom najčešće u dva sloja. Finalni izgled se postiže zapeglavanjem plastičnom lepezom.

OPTIMALNA RADNA TEMPERATURA

Od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja sledećeg sloja iznosi min. 4-6 h. Premaz je potpuno suv kroz 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

NAPOMENA

Mešanje vršiti isključivo ručno.

POTROŠNJA

Oko 200-300 ml/m² za pojedinačni sloj.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

2,5 l