BK-SANICID EXPRESS

Sredstvo za uklanjanje buđi, gljivica i bakterija

BK-SANICID EXPRESS

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

SADRŽI

Natrijum hipohlorit i natrijum hodroksid

NAMENA

Tečni biocidni proizvod za efikasno ukljanjanje buđi, gljivica i bakterija, koji izbeljuje površine na koje se nanosi. Može se koristiti na različitim površinama kao što su: zidovi, pločice, keramika, fuge, malter, cigla, kamen, emajl, plastika, akril, silikon, guma, nerđajući čelik. Ne koristi se za gips, metale – aluminijum, bakar, mesing, bronzu, obojeno i lakirano drvo. U slučaju primene na novim neuobičajenim tipovima površinama, isprobati dejstvo prvo na neupadljivoj površini. BK-SaniCid Expres se može koristiti pored domaćinstva, u objektima javnog zdravlja, kao i u drugim javnim i industrijskim objektima za tretiranje površina koji ne dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje. Ne koristiti proizvod u prisustvu dece.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Okrenite mlaznicu prskalice u radni položaj i nakon upotrebe uvek zaključati prskalicu okretanjem mlaznice prskalice u stop položaj. Poprskati sprejem problematična mesta sa oko 15 cm razdaljine i ostavite da deluje minimum 15 minuta. Nakon navedenog vremena isperite tretiranu površinu vodom. Ne uklanjati buđ pre nanošenja preparata i ukoliko je potrebno ponoviti postupak tek nakon ispiranja površine i sušenja iste. Izbegavati prekomerno nanošenje spreja, jer tretirane površine ne smeju da budu natopljene već umereno naprskane.

KORISNICI

Proizvod namenjen za opštu namenu, kao i profesionalne korisnike.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje i broj šarže utisnuti na ambalaži.

ODLAGANJE PROIZVODA I AMBALAŽE

U skladu sa lokalnim / regionalnim / evropskim / nacionalnim propisima.

PREPORUČENO SREDSTVO ZA GAŠENJE POŽARA

Smeša je korozivna za metale. Prilikom zagrevanja ili u slučaju požara može doći do stvaranja otrovnih gasova. Sredstva za gašenje požara: CO2, prah za gašenje, pena ili vodeni sprej.

PREVENTIVNA ZAŠTITA

Preparat koristiti u dobro provetrenim prostorijama, ne sme se udisati i ne sme doći u kontakt sa kožom i očima. Koristiti zaštitnu masku za disanje ukoliko nije obezbeđena adekvatna ventilacija. Ukoliko osetite bilo kakvu iritaciju, prestati sa upotrebom i odmah napustiti prostoriju, dok se površina ne osuši. Nositi odgovarajuće rukavice i zaštitno odelo otporno na hemikalije.

DEKONTAMINACIJA

Pri radu osigurati dobro provetravanje ako se koristi u zatvorenim prostorijama. U slučaju izlivanja, sprečiti širenje. Obrisati apsorbujućim materijalom za absorpciju tečnosti (npr. krpom, vunom). Pokupiti razlivenu materiju apsorbujućim materijalom: piljevina, diatomejska zemlja, pesak, univerzalno sredstvo za vezivanje, sredstvo za vezivanje kiselina.

POTROŠNJA

Oko 50ml/m² u jednom nanosu, a za tretiranje manjih površina (10cm²) 5 pritisaka.

PAKOVANJE

500 ml