BK-ULTRA X CLEAR

Univerzalni elastična masa za lepljenje i zaptivanje

BK-ULTRA X CLEAR

OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-UltraX Clear je visokokvalitetni, profesionalni i univerzalni zaptivač i lepak na bazi hibridne tehnologije koji očvršćava u prisustvu vlage i oblikuje trajnu, elastičnu gumu.Pogodan je za korišćenje kao zaptivač za sve spojne zglobove, pukotine, grube radove u građevinarstvu i industriji na skoro svim površinama. Može da se koristi kao univerzalni konstrukcijski lepak za metal, sintetičke materijale, beton, drvo i stolariju (automobili, brodovi, kamperi, prikolice, čelik, fasade, prozorski okviri, nameštaj, unutrašnje uređenje, postolja, sendvič paneli, montažni paneli, drumske i mostovne konstrukcije i sl.). Pogodan je za zaptivanje spojnica u sanitarnim prostorijama, kao i za zaptivanje i lepljenje u hladnim skladištima i u blizini hrane. Više informacija možete pronaći u tehničkom listu proizvoda.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. BK-UltraX Clear se koristi na „ventilirajući način“ u vertikalnim trakama sa 10-20 cm razmaka između traka. Ne nanositi ga u tačkama! Obojiv je sa bojama na vodenoj osnovi i većinom dvokomponentnih boja. Sintetičke boje će se sporije sušiti. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +40°C.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Rok upotrebe utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

290ml