POSLOVNA MOĆ RASTE SA RASTOM POVERENJA

POSLOVNA MOĆ RASTE SA RASTOM POVERENJA

POSLOVNA MOĆ RASTE SA RASTOM POVERENJA

POSLOVNA MOĆ RASTE SA RASTOM POVERENJA

POSLOVNA MOĆ RASTE SA RASTOM POVERENJA

Kakvu god naprednu tehnologiju da koristimo, trebalo bi se uvek osvrnuti na osnovne marketinške i komunikacione postulate.

U intervjuu za magazin Diplomacy&Commerce, Bojana Rudović, direktorka marketing sektora kompanije Bekament, govori o važnosti marketinga i stvaranju pozitivnih društvenih promena koje dovode do uspešnog poslovanja kompanije.

S aspekta Vaše dugogodišnje karijere, kako biste definisali uspeh jedne kompanije?

Izuzetno dinamično i prezasićeno tržište, nestabilna makroekonomska klima, kao i sve veća osvešćenost po pitanju socijalno-političkih pitanja, nameću kompanijama odgovoran zadatak da se posvete razumevanju sve zahtevnijih potreba i ispunjavanju visokih očekivanja javnosti, ali uz paralelno povećanje profitabilnosti.

Uspeh kompanije više se ne meri samo tržišnim pokazateljima već i nivoom svesnosti o sopstvenoj odgovornosti, odnosno uticaju koji ima u kreiranju pozitivnih društvenih promena.

Uspešna kompanija demonstrira viši oblik zalaganja, jasno izražava stav i pokazuje da joj je stalo. Kao takva, svesna je i sopstvenog evoluiranja i poslovne moći koja raste sa rastom poverenja. Obavezivanjem na transparentnost i doslednost u svom delovanju, ispunjavanjem date reči i promišljenom komunikacijom, kompanija gradi stabilnu platformu za budući održiv rast.

 Šta je po Vašem mišljenju najvažnije prilikom kreiranja marketing strategije?

 Bez obzira na nivo kompleksnosti i sprecifičnosti industrije u kojoj određena kompanija funkcioniše, kreiranju marketing strategije bi trebalo uvek pristupiti  strateški i metodično kako bi se pre svega sagledao realan tržišni potencijal, a potom na inovativan način kreiralo jako jezgro, odnosno proizvod/usluga koji ima kapacitet da govori sam za sebe.

Dakle, pre samog investiranja, potrebno je razumeti složenost kreiranja biznisa i u samoj postavci poslovnog modela marketing staviti na početnu poziciju, razumeti ga kao investiciju za dugoročan rast i razvoj kompanije/brenda.

Ukoliko postoji tako čvrsta osnova, stvara se i plodno tlo za diferencijaciju na tržištu.

Međutim, ni najkvalitetniji proizvod niti najbolja usluga, nisu dovoljni ukoliko javnost nije na pravi način upoznata sa istim, odnosno ukoliko nije razvijena usmerena, autentična, integrisana komunikacija u čiju esenciju je utkana emocija.

„Budućnost marketinga je uvek bila i biće u praćenju promena i zadovoljavanju ljudskih potreba.“

Koliko je tehnološki napredak uticao na marketing komunikaciju?

Poslednje dve decenije obeležene su globalizacijom svetske privrede i silovitim razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovaj trend uslovio je dizajniranje novih marketing strategija i praksi gde se previše pažnje i truda ulaže u to kako se prilagoditi naprednim digitalnim platformama, a premalo fokusira na samu suštinu, odnosno svrhu komunikacije.

Komunikacija je postala tehnološki superiorna, ali sadržinski prazna i bez emocija jer zanemaruje kontekst ljudskih potreba. Zaboravlja se da se bazični motivi i pokretači ponašanja, ne menjaju tim intenzitetom kao ljudsko (tehnološko i medijsko) okruženje.

Zbog toga, kakvu god naprednu tehnologiju da koristimo, trebalo bi se uvek osvrnuti na osnovne marketinške i komunikacione postulate. Budućnost marketinga je uvek bila i biće u praćenju promena i zadovoljavanju ljudskih potreba.

Kompanije koje, uprkos intenzivnoj i brzoj tehnološkoj (r)evoluciji, ostanu na strateški promišljenom putu sa fokusom na „human“, koje se usmere na prepoznavanje pravih insight-a iz realnih životnih priča, na ljudske vrednosti, emocije i lične motive,  na komunikaciju koja sagledava suštinu ljudskog bića, uspeće i da održe tržišni uspeh, izgrade renome i ostave trag sa svrhom.

Koji marketing trend je po Vašem mišljenju došao do izražaja u poslednjem periodu?

 Posmatrajući period poslovanja u Srbiji, a posebno u poslednje dve, po mnogo čemu specifične godine, rekla bih da smo imali priliku da naučimo mnogo toga, a posebno kada je reč o poslovnoj komunikaciji i odnosu sa stejkholderima.

Drugačija organizacije rada, kao i ekspanzija online  platformi, doprineli su razvoju novih taktika komunikacije koje u prvi plan ističu personalizaciju, odnosno pružanje novog, relevantnijeg, ličnijeg iskustva korisnicima proizvoda ili usluga. Strateški orjentisane kompanije su prepoznale ovaj marketing trend i prilagodile komunikaciju  interesima i potrebama kako eksterne, tako i interne ciljane javnosti pružajući im osećaj sigurnosti, poštovanja i uvažavanja.

Posebna pažnja je posvećena uvođenju B2E (Business to Employee) poslovnog modela koji u prvi plan postavlja odnos  kompanije i zaposlenih, a što je, svakako, jedan od krucijalno važnih elemenata za uspešno poslovanje.

Izvor: Diplomacy and Commerce

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.