TRENING CENTAR

Konstantne obuke i treninzi deo su vizije kompanije Bekament koja ističe edukaciju kao temelj budućih uspeha.

Vodeći se navedenim, kompanija je otvorila Bekament Trening centar 2014. godine.

Bekament Trening centar obezbeđuje stručno usavršavanje fasadera, molera, keramičara i parketara, pružajući im profesionalnu teoretsku i praktičnu edukaciju o Bekament proizvodima i sistemskim rešenjima, čime mogu unaprediti svoje znanje u oblasti završnih radova u građevinarstvu.

Svake godine obuku u Bekament Trening centru završi više od 2000 izvođača radova iz Srbije i regiona.

Bekament Trening centar prostire se na 1.000 kvadratnih metara moderno opremljenog prostora u okviru koga polaznici imaju sve uslove za sticanje novih znanja.

Prostor se sastoji iz dve celine: učionice za stručna predavanja, kao i dela namenjenog za sprovođenje praktične nastave.

Program edukacije u okviru trening centra je osmišljen na način da se polaznicima ponudi širok opseg znanja od strane stručnih lica iz Službe tehničke podrške kompanije Bekament.

Ekspertsko sprovođenje obuka o Bekament proizvodima, sistemskim rešenjima koje kompanija nudi, kao i o njihovoj praktičnoj primeni, omogućava izvođačima radova stručno usavršavanje koje će im obezbediti napredak u daljem profesionalnom razvoju.