BK-Delux matný

Vysoce kvalitní akrylátová vodou omyvatelná disperze na vnitřní stěny

BK-Delux matný

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete l tohoto produktu

POUŽITÍ

Vodou omyvatelná, disperzní barva vysoké bělosti vyrobená na bázi kvalitní akrylátové disperze, určená do interiéru. Vyrábí se v různých stupních lesku: polomatný a matný. Má vynikající odolnost proti otěru, polití a krycí schopnosti. Lze jej čistit vodou, univerzálními čisticími a dezinfekčními prostředky. Je použitelný pro dekorativní ochranu vnitřních povrchů stěn a stropů v obytných, obchodních a veřejných budovách a také tam, kde je potřeba občasné čištění povrchů stěn. Řadí se mezi ekologické barvy na stěny nezávadné lidskému zdraví a životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Povrch, na který se barva nanáší, musí být pevný, čistý, suchý a napuštěný BK-Podkladem. Barva se připravuje přidáním cca 5-10% vody (pro 1litrové balení přidat 0,05-0,1l vody, pro 2,5litrové balení 0,125-0,25l vody, pro 5litrové balení , přidejte 0,25-0,5 l vody, pro balení 10 l přidejte 0,5-1 l vody), za dobrého míchání až do úplné homogenizace. Aplikace se obvykle provádí válečkem s krátkým vlasem a v případě potřeby štětcem nebo nástřikem, obvykle ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí první vrstvy, což za normálních podmínek (T=+23-25ºC, relativní vlhkost vzduchu=50-60%) vyžaduje 4-6 hodin. Dodatečné barevné korekce při instalaci (dodatečné ředění, přidání pigmentu atd.) nejsou povoleny. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.

SPOTŘEBA

Asi 65-75 ml/m² pro dvouvrstvý nátěr.

TRVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

36 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

OBAL

1 l; 2.5 l; 5 l; 10 l