BK-FIL

Směs pro vyplnění spár mezi sádrokartonovými deskami

BK-FIL

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Hmota na bázi sádry k vyplnění a zpevnění spár (spár) v sádrokartonových deskách, dále k vyplnění nerovností na deskách (šrouby, různá poškození apod.).

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se nanáší sádrová hmota, musí být pevný, čistý a suchý, bez slabě vázaných částí, mastných skvrn apod. Hmota se připravuje smícháním prášku s cca 55 % vody (2,75 l vody na 5 kg prášku), za stálého míchání elektrickým míchadlem až do úplné homogenizace. Plnění se provádí v určité tloušťce až do vyrovnání s povrchem desek. Šířka nanesené vrstvy by měla být 20-25 cm a následně se do takto nanesené vrstvy vloží zpevňující obvazová páska a jemně se přitlačí hladítkem. Po zaschnutí první vrstvy se nanese druhá vrstva BK-Fil v šířce 25-30 cm, kterou se vyrovná plocha určená k vyztužení. Po zaschnutí odstraňte případné záhyby brusným papírem. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

TEPLOTA APLIKACE

Od +5 ºC do +30 ºC.

DOBA POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

SPOTŘEBA

Přibližně 0,35-0,45 kg/m².

OBAL

5 kg