BK-GletEx Acryl

Vyrovnávací hmota na vnitřní stěny na akrylové bázi

BK-GletEx Acryl

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Hotová stěrka pro mechanické i ruční tenkovrstvé vyrovnávání vnitřních stěn.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se nanáší, musí být pevný, čistý a suchý a v případě vysoce savých podkladů impregnovaný BK-Ultra Prime nebo BK-Nivelator. Hmota se nanáší ocelovým hladítkem zpravidla ve dvou vrstvách o celkové tloušťce do 3 mm. Po strojní aplikaci se povrch ručně uhladí hladítkem, aby se odstranil přebytečný materiál. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí první a po každé vrstvě případné záhyby ošetřete vhodným brusným papírem o jemnosti 180-240 v závislosti na technice a účelu. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.

SPOTŘEBA

Přibližně 1,5-2 kg/m².

TRVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Až 12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

OBAL

3 kg; 8 kg; 25 kg