BK-MAL 420

Cementovo-vápenná malta pro venkovní stěny

BK-MAL 420

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Zesílená cementovo-vápenná malta pro mechanické i ruční nanášení na vnější a vnitřní stěny z cihel, tvárnic, siporexových tvárnic a betonu. Výrobek je použitelný pro mokré spáry, pro povrchy, na které bude instalována keramika. Výrobek se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a dobrou přilnavostí k podkladu, proto je tento typ malty vhodný zejména tam, kde budou později osazovány těžší stěnové prvky.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se omítka nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, bez uvolněných částí a mastných skvrn. Uzávěry děr, spár, elektrických otvorů by měly být dokončeny před zahájením omítání. U stěn zděných z tvárnic a cihel, stejně jako v případě výrazných nerovností na povrchu, je nutné nejprve nanést naředěnou maltu (stříkačku). V případě omítání betonu nebo jiných hladkých povrchů je nutné na podklad nanést BK-Beton Kontakt, aby se zlepšila přilnavost omítky. U silně savých, porézních podkladů (siporexové tvárnice) je nutné na podklad aplikovat BK-Nivelator, aby nedocházelo k nerovnoměrnému vysychání a praskání malty. Malta se připravuje intenzivním smícháním prášku s cca 22-24% vody (asi 7 litrů vody na 30 kg prášku). Omítka se nanáší nejčastěji dvoustupňově, metodou čerstvé na čerstvé, pásovým strojem na předem připravený suchý podklad o tloušťce min. 10 mm a max. 25 mm. Poté maltu rozetřete pomocí H-tyče, ořízněte, plstěte a uhlaďte. V případě požadovaných větších tlouštěk malty je nutné průběžně nanášet maltu podle zásady čerstvé na čerstvé do požadované tloušťky (max. 40 mm).

OPTIMÁLNÍ POČASÍ PODMÍNKY

Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C. Malta musí vytvrdnout rovnoměrně. Přímé zahřívaní  malty se nedoporučuje. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

SPOTŘEBA

Cca 12-13 kg/m²/cm tloušťky.

DATUM SPOTŘEBY A SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách. Datum výroby vyraženo na obalu.

OBAL

30 kg