BK-Mal 520

Cementová malta pro vnitřní a vnější stěny

BK-Mal 520

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

POUŽITÍ

Cementová malta určená pro mechanické a ruční nátěry vnějších a vnitřních stěn z cihel, tvárnic, pórobetonu, betonu, betonových desek atd. Výrobek se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a dobrou přilnavostí k podkladu, proto je tento typ malty vhodný zejména do prostor se zvýšenou vlhkostí, mokrých uzlů, sklepů, koupelen a kuchyní.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Podklad, na který se omítka nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, bez uvolněných částí a mastných skvrn. Uzávěry děr, spár, elektrických otvorů by měly být dokončeny před zahájením omítání. U stěn zděných z tvárnic a cihel, stejně jako v případě výrazných nerovností na povrchu, je nutné nejprve nanést naředěnou maltu (stříkačku). V případě omítání betonu nebo jiných hladkých povrchů je nutné na podklad nanést BK-Beton Kontakt, aby se zlepšila přilnavost omítky. V případě vysoce savých, porézních podkladů (pórobetonové tvárnice) je nutné na podklad aplikovat BK-Nivelator, aby nedocházelo k nerovnoměrnému vysychání a praskání malty. Malta se připravuje intenzivním smícháním prášku s cca 21-23% vody (asi 6.5-7 litrů vody na 30 kg prášku). Maltu nanášejte strojově pásovým způsobem v tloušťce minimálně 10 mm. V případě potřeby větších tlouštěk je nutné maltu průběžně nanášet podle zásady čerstvé na čerstvé do maximální celkové tloušťky 30 mm. Po nanesení se malta vyrovná pomocí H-latě. Po určité době, v závislosti na podmínkách v místě instalace (zpravidla několik hodin), se přistoupí k finální úpravě omítky adekvátním nástrojem (škrabka, piraňa apod.), po které zůstane povrch drsný. Konečný vzhled získáme broušením, navlhčením povrchu vodou a broušením houbičkou, čímž získáme jemný konečný vzhled. Malta musí vytvrdnout rovnoměrně. Přímé zahřívaní malty se nedoporučuje. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

SPOTŘEBA

Cca 14-15 kg/m²/cm tloušťky.

DATUM SPOTŘEBY A SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

OBAL

30kg