BK-PUR EPS KLEBER

Polyuretanové lepidlo na EPS desky

BK-PUR EPS KLEBER

POUŽITÍ

Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro potřeby lepení lehkých izolačních materiálů a dekoračních prvků z polystyrenu. Pěna má výbornou strukturu i při teplotě +5°C. Výborná přilnavost k betonu, omítce, stěnám, dřevu, polystyrenu, neměkčenému PVC včetně modifikovaných bitumenů atd. Pro velmi efektivní lepení a montáž zateplovacích systémů na svislé konstrukce.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Používejte na suché a bezprašné povrchy. Zakryjte nábytek a další povrchy, které se mohou ušpinit. Při skladování při nízkých teplotách doporučujeme dávku před použitím hodinu temperovat při pokojové teplotě. Použijte BK-Pur EPS Kleber odstraněním uzávěru a našroubováním stříkací trubice na horní část pěnové nádoby. Dávku dobře protřepejte (minimálně 30krát). Při lepení polystyrenových desek nanášejte pěnu na plochu desky s odchylkou 2-4 cm od okraje desky a v rámci obrysu v na sebe navazujících pásech se vzdáleností asi 30 cm mezi nimi. Opakujte vzor s alespoň jedním pruhem uprostřed podél délky desky. Doporučený průměr "housenky" pro lepení izolačních dílců je cca 3-4 cm. Panel přiložte ke stěně a ihned jej přitlačte a vyrovnejte dlouhou deskou. Povrch desky lze vyrovnat do cca 20 minut po nalepení v závislosti na teplotě prostředí (vzduchu a podkladu). K odstranění nevytvrzeného materiálu použijte čistič BK-PU.

POZORNOST!!!

Čistič na PUR pěnu nesmí přijít do styku s polystyrenem, protože jej velmi rychle roztaví! Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

TEPLOTA APLIKACE

Od +5°C do +35°C.

DATUM SPOTŘEBY A SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v původním obalu při teplotě +5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Datum spotřeby je vytištěno na obalu.

OBAL

825 ml