BK-PUR UNIVERSAL

Polyuretanová pěna pro montáž a lepení

BK-PUR UNIVERSAL

POUŽITÍ

Jednosložková montážní pěna, tvrdne pomocí vzdušné vlhkosti. Používá se na spáry mezi stěnami, stropy a podlahami, na kruhové spáry kolem oken a dveří. Dobře přilne k betonu, cihlám, kameni, omítce, dřevu, kovu a mnoha plastům, jako je pěnový polystyren, tuhá PU pěna a PVC.

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Povrch musí být pevný, čistý, zbavený mastnoty a oleje. Nepěněné povrchy zakryjte. Suché podklady se doporučuje před aplikací pěny navlhčit vodou. Když jsou teploty nízké, nechte pěnu před použitím alespoň jednu hodinu při pokojové teplotě. Před použitím nádobku protřepejte (alespoň 20x). Odstraňte uzávěr a na ventil připevněte trubku. Pro aplikaci pěny otočte nádobu dnem vzhůru a stiskněte adaptér. Dutinu vyplňte do poloviny a v případě snížené vlhkosti pěnu lehce postříkejte vodou a ta se roztáhne a zbytek vyplní. K upevnění okenních rámů použijte rozpěrky a hmoždinky, které drží rám na místě po dobu asi 24 hodin, dokud pěna zcela nevytvrdne. Spáry širší a hlubší než 4 cm by měly být vyplněny v několika vrstvách. Doba potřebná k uplynutí mezi dvěma aplikacemi pěny je 15-30 min. K čištění a odstranění zbytků pěny použijte pěnový čistič BK-PU Cleaner, dokud je pěna ještě měkká. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky a poté lze povrch dále upravovat omítkami nebo akrylátovými tmely. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

TEPLOTA APLIKACE

Od +5°C do +35°C.

DATUM EXSPIRACE A SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v původním obalu při teplotě +5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Datum spotřeby je vytištěno na obalu.

OBAL

250 ml, 500 ml, 750 ml