BK-StirolFix 1

Flexibilní lepidlo pro lepení desek EPS, EPS G a MW a výztuže síťoviny

BK-StirolFix 1

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Potřebujete kg tohoto produktu

Použití

Minerální fl exibilní lepidlo určené k lepení polystyrénových panelů (EPS panely), grafi tového polystyrenu (EPS G panely), ale i panelů z minerální vlny (MW panely) na pevné fasádní povrchy, dále k zapuštění armovací sítě a k vyrovnání celého povrchu fasády . BKStirolFix 1 se používá jako lepidlo pro lepení a jako základní vrstva, tzn. lepidlo pro výztuž v rámci obou zateplovacích systémů Bekatherm (systém Bekatherm Standard s tepelně izolačními deskami EPS a Bekatherm Prestige s deskami MW).

Příprava a aplikace

Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nosný, bez výkvětů, zbytků oleje nebo barev. Hladký, špatně nasákavý beton se zbytky nečistot od bednění je nutné očistit pod proudem horké vody a následně napenetrovat BK-Beton Kontakt-em. Na nové cihlové zdi není nutné nanášet základní nátěr. V případě lepení panelů na pórobetonové stěny se doporučuje jejich nátěr BK-Nivelatorem dle návodu k použití. Příprava se provádí přidáním prášku do cca 26-28 % vody (6,5-7 l vody na 25 kg prášku), až do úplné homogenizace. Hmotu nechte asi 10 minut odpočinout, poté znovu promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné hustoty. Na tepelněizolační desky se nanese připravené lepidlo (po celém obvodu desky a uprostřed tečkované) a následně se desky přitisknou na podklad. Při vyztužování se lepidlo nanese ozubeným ocelovým hladítkem (velikost zubů 8-10 mm) na poprášený povrch polystyrenu a následně se do takto naneseného čerstvého lepidla shora dolů vtlačí armovací síťka (min. 10 cm překrytí mezi pásy sítě). Po zaschnutí se celá plocha vyrovná novou vrstvou lepidla tak, aby celková tloušťka fi nální vrstvy lepidla byla 4-5 mm. Lepidlo je třeba chránit před rychlým vysycháním a mrazem. Při lepení MW desek je nutné celoplošně natřít desku tenkou vrstvou lepidla. Poté naneste lepidlo po celém obvodu MW desky s přidáním tří aplikačních bodů uprostřed. Při dalších pracích dodržujte stejná pravidla uvedená v části lepení EPS desek. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.

Technická data

Optimální povětrnostní podmínky: teplota podkladu a vzduchu +5°C až +30°C. Možnost vložení výztužné sítě: po min. 48 hodin. Možnost nanášení dokončovacích vrstev: po min. 7 dní.

Přibližná spotřeba materiálu

6,5 kg/m2 pro lepení a cca 5-7 kg/m2 pro vyrovnání v závislosti na kvalitě podkladu, druhu použitého tepelně izolačního materiálu atd.

Doba použitelnosti a skladování

12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.

Obal

25 kg.