ETA STANDARD

ETA STANDARD

ETA STANDARD

ETA STANDARD

Všechny produkty Banja Komerc Bekament mají certifikáty a atesty u nás i v EU. Banja Komerc Bekament nedávno obdržela certifikát normy ETA, který potvrzuje kvalitu našich výrobků, kromě norem ISO 9001 a ISO 14001. Ekologická, ekonomická a energetická krize naznačuje, že současný způsob využívání zdrojů je neudržitelný, a že ekologie a energetika představují dva příčinně-následkové problémy pro budoucnost lidstva. Architektura se stala jedním z primárních cílů ekologické reformy, protože se odhaduje, že obytné budovy využívají 1/6 světového zásobování pitnou vodou, ¼ lesní půdy a 2/5 fosilních paliv. V jedné obytné budově se 20 % energie ztrácí střechou, 20 % okny a dveřmi, 6 % suterénní deskou a 25–40 % zdmi. Protože největší ztráty jsou přes vnější stěny, Banja Komerc Bekament se rozhodl vyvinout fasádní systémy s cílem snížit spotřebu energie. Úlohou obvodové stěny jako prvku obalu budovy je chránit budovu před přehříváním, tepelnými ztrátami, atmosférickými vlivy a mít dobré akumulační schopnosti pro zajištění tepelné a zvukové pohody v budově s cílem snížení spotřeby energie.

Používáme obsahové a reklamní cookies, poskytujeme funkce sociálních médií a analyzujeme návštěvnost (nezbytné, nastavení, statistiky, marketing)
We use cookies to personalise content and ads.