NOVOROČNÍ ROZHOVOR: HODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2020 A PLÁNY NA DALŠÍ ROK

NOVOROČNÍ ROZHOVOR: HODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2020 A PLÁNY NA DALŠÍ ROK

NOVOROČNÍ ROZHOVOR: HODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2020 A PLÁNY NA DALŠÍ ROK

NOVOROČNÍ ROZHOVOR: HODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2020 A PLÁNY NA DALŠÍ ROK

Dejan Čolović, majitel Banja Komerc Bekament

Jak hodnotíte aktivitu v roce 2020. v podmínkách globální pandemie, když provedete srovnání s předchozím rokem, na srbském trhu a exportu (pokud lze poměr obratu oproti loňskému roku vyjádřit v procentech)?

I přes celosvětovou pandemii se naší společnosti podařilo dobře se přizpůsobit výzvám, adekvátně reagovat, rychle se reorganizovat, udržet všechny pracovní procesy a směle pokračovat v cestě pokroku a rozvoje.

Obrátili jsme se k sobě, zachovali si týmového ducha, pokračovali v soustředěné a solidární práci. Zavázali jsme se k rozvoji organizační struktury a v letošním roce jsme posílili rodinu Bekament o více než 40 nových zaměstnanců.

Také jsme se snažili být podporou všem našim stakeholderům a jako návrat dobra s dobrem nám letošní rok přinesl výrazný růst jak z hlediska obratu, tak z hlediska posílení síly značky.

Jsem hrdý na to, že se nám podařilo plně realizovat všechny strategické aktivity a rozhodnutí předpokládané v ročním obchodním plánu a dokonce překročit stanovené standardy.

Pozitivní obchodní trend pokračoval na všech trzích, kde působíme. V tomto náročném roce jsme na exportních trzích zaznamenali nárůst o více než 10 % a můžeme se pochlubit výsledky, které zahrnují nárůst obratu až o 30 % na srbském trhu.

Jaká jsou vaše očekávání ohledně obratu v příštím roce?

Jak již bylo zmíněno, společnost Bekament úspěšně zakončila letošní rok a zaznamenala výrazný nárůst obratu oproti tomu předchozímu. Posílili jsme svou pozici na trhu i povědomí o značce v zemích bývalé Jugoslávie, investovali do nových technologií, digitalizace a lidských zdrojů, ale byli jsme aktivní i na poli společensky odpovědných iniciativ.

Takový přístup k podnikání nás jistě vnitřně posílil, ale také přispěl ke zvýšení firemní pověsti a důvěry ve společnost. Před námi je otevřený prostor pro jednání ještě energičtěji, organizovaněji a motivovaněji do budoucna.

I když je v tuto chvíli těžké s jistotou říci, jaké makroekonomické prostředí nás v příštím roce čeká, za sebe mohu říci, že jsem optimista jak z hlediska růstu obratu naší společnosti, tak z hlediska podnikání v celém stavebnictví.

Jaké máte plány na příští rok? Plánujete uvedení nových produktů na trh, otevření nových továren nebo jiné aktivity?

Nevzdáváme se ambiciózních cílů a plánů, které jsme si stanovili. Investice do různých segmentů podnikání a samotná značka Bekament jsou něčím, na čem neustále a intenzivně pracujeme. Naším záměrem je i nadále nabízet nejvyšší kvalitu a nabízet inovativní produkty, vytvářet nová řešení, která dále přispějí ke zlepšení našeho podnikání, ale také ukázat, že stavebnictví u nás drží krok se světovými trendy.

Nehledě na to, že jsme v posledních letech výrazně investovali do nových továren, tzn. zvýšení kapacity a efektivity výroby, se kterou jsme neustále pracovali na zlepšování úrovně služeb v segmentu logistiky a technické podpory, rozšiřování distribuce, investování do organizační struktury a nového personálu, mohu s jistotou říci, že u toho nezůstaneme. Naší vizí je naopak vstoupit na trh ještě odvážněji a vybojovat si v budoucnu pozici lídra v regionu jihovýchodní Evropy.

Používáme obsahové a reklamní cookies, poskytujeme funkce sociálních médií a analyzujeme návštěvnost (nezbytné, nastavení, statistiky, marketing)
We use cookies to personalise content and ads.