NOVOROČNÍ ROZHOVOR: POSOUZENÍ PODNIKÁNÍ V ROCE 2019 A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ROK

NOVOROČNÍ ROZHOVOR: POSOUZENÍ PODNIKÁNÍ V ROCE 2019 A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ROK

NOVOROČNÍ ROZHOVOR: POSOUZENÍ PODNIKÁNÍ V ROCE 2019 A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ROK

NOVOROČNÍ ROZHOVOR: POSOUZENÍ PODNIKÁNÍ V ROCE 2019 A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ROK

Dejan Čolović, majitel Banja Komerc Bekament

Jak hodnotíte hospodaření vaší společnosti v roce 2019?

- Podnikání společnosti Bekament se řídí zásadami udržitelného rozvoje a je zaměřeno na neustálé investice do technologických inovací a lidských zdrojů. S vědomím a v návaznosti na rostoucí potřeby domácího i zahraničního trhu jsme v posledních letech výrazně zlepšili naše výrobní kapacity. Byla otevřená nová továrna na výrobu polystyrenu, práškových materiálů a tekutých produktů, nejmodernější v této části Evropy. Výrobní kapacita továrny na polystyren je 500.000 m3/rok a kapacita výroby práškových materiálů a programu výroby tekutých produktů byla zvýšena na 350.000 t/rok. Byl také nainstalován nejpokročilejší automatizovaný úložný systém. Jasná vize a strategie způsobily růst tržeb i v roce 2019., čehož bylo dosaženo zlepšením stávajících a marketingem nových produktů, pronikáním na trh a vstupem na nové.

Co byste zvýraznil jako významný moment v podnikání vaší společnosti?

- Že je digitalizace nezbytná, jsme si uvědomili již v roce 2014., kdy jsme úspěšně implementovali Microsoft AX. V loňském roce jsme šli o krok dále a představili všechny klíčové moduly podnikového systému SAP ERP, které standardizovaly procesy a navíc zvýšily úroveň efektivity a produktivity. Úspěšně byl zaveden WMS systém automatického skladu a připravují se implementace DMS-Document Management System a TMS-Transport Management System.

- Za účelem posílení značky a posílení dobrého jména společnosti byla v roce 2019. provedena repozice, která zahrnovala novou marketingovou strategii a změnu vizuální identity. Architektura značky byla předefinována a obal byl přepracován.

- Důležitým prvkem v podnikání společnosti bylo zlepšení organizační struktury od nejvyšší úrovně řízení přes posílení stávajících sektorů a formování nových, které v budoucnu zajistí ještě lepší obchodní výsledky.

Jaké máte plány na příští rok?

- S ohledem na to, že v průběhu roku 2019. došlo k posílení základů obchodní strategie, vedené makroekonomickými ukazateli i rostoucími potřebami trhu, věříme, že se před námi otevírají nové perspektivy pro další kroky k dobývání evropského trhu.

- V plánu je otevření nových výrobních zařízení. I na toto téma bude příležitost pohovořit.

Jaké změny na trhu očekáváte v následujících letech a jak by se měly firmy připravit?

- Expanze realitního a stavebního trhu je větší než kdy jindy. Byl zaznamenán růst prodejů nemovitostí, který je o 12 % vyšší než ve stejném období předchozího roku při 10% nárůstu cen. V tomto ohledu by neustálé přizpůsobování a pružná reakce na trendy trhu měly být nezbytností pro jednání s neustálým zlepšováním produktů a kvality vztahů v obchodním řetězci. Důraz by měl být kladen také na zvyšování spokojenosti a motivace zaměstnanců poskytováním přístupu k novým znalostem a vytvářením příležitostí k profesnímu postupu.

Používáme obsahové a reklamní cookies, poskytujeme funkce sociálních médií a analyzujeme návštěvnost (nezbytné, nastavení, statistiky, marketing)
We use cookies to personalise content and ads.