OBCHODNÍ SÍLA ROSTE S RŮSTEM DŮVĚRY

OBCHODNÍ SÍLA ROSTE S RŮSTEM DŮVĚRY

OBCHODNÍ SÍLA ROSTE S RŮSTEM DŮVĚRY

OBCHODNÍ SÍLA ROSTE S RŮSTEM DŮVĚRY

OBCHODNÍ SÍLA ROSTE S RŮSTEM DŮVĚRY

 Ať už používáme jakoukoli pokročilou technologii, měli bychom se vždy ohlédnout za základními marketingovými a komunikačními postuláty.

Bojana Rudović, ředitelka marketingového sektoru společnosti Bekament, v rozhovoru pro magazín Diplomacy&Commerce hovoří o důležitosti marketingu a vytváření pozitivních společenských změn, které vedou k úspěšnému fungování společnosti.

Jak byste z pohledu své dlouhé kariéry definovala úspěch společnosti?

Extrémně dynamický a přesycený trh, nestabilní makroekonomické klima, stejně jako zvyšující se povědomí o společenských a politických otázkách ukládají firmám odpovědný úkol věnovat se porozumění stále náročnějším potřebám a naplňovat vysoká očekávání veřejnosti, avšak se současně probíhajícím zvýšením ziskovosti.

Úspěch firmy se již neměří pouze tržními ukazateli, ale také mírou vědomí vlastní odpovědnosti, tedy vlivem, který má na vytváření pozitivních společenských změn.

Úspěšná firma prokazuje vyšší formu nasazení, jasně vyjadřuje pozici a dává najevo, že jí na tom záleží. Jako taková si je vědoma své vlastní vyvíjející se obchodní síly, která roste s růstem důvěry. Tím, že se společnost zavázala k transparentnosti a důslednosti ve svém jednání, naplňovala své slovo a promyšlenou komunikaci, buduje stabilní platformu pro budoucí udržitelný růst.

Co je podle vás při tvorbě marketingové strategie nejdůležitější? 

Bez ohledu na míru složitosti a specifičnosti odvětví, ve kterém se určitá společnost pohybuje, k tvorbě marketingové strategie by se mělo vždy přistupovat strategicky a metodicky, aby se v první řadě hledělo na skutečný tržní potenciál, a poté inovativním způsobem, vytvořit silné jádro, tedy produkt/službu, která má schopnost mluvit sama za sebe.

Před investicí je tedy nutné pochopit složitost tvorby podnikání a v samotném nastavení obchodního modelu postavit marketing do výchozí pozice, chápat ho jako investici pro dlouhodobý růst a rozvoj firmy/ značky.

Pokud existuje takový pevný základ, vytváří se úrodná půda pro diferenciaci na trhu. 

Ani ten nejkvalitnější produkt, ani nejlepší služba však nestačí, pokud s ním veřejnost není řádně seznámena, tedy pokud není rozvíjena autentická integrovaná komunikace, jejíž podstata je protkána emocemi.

"Budoucnost marketingu vždy byla a bude v souladu se změnami a uspokojováním lidských potřeb."

Jak moc ovlivnil technologický pokrok marketingovou komunikaci?

Poslední dvě desetiletí byla ve znamení globalizace světové ekonomiky a prudkého rozvoje informačních a komunikačních technologií. Tento trend podmínil návrh nových marketingových strategií a praktik, kdy se příliš mnoho pozornosti a úsilí investuje do toho, jak se přizpůsobit vyspělým digitálním platformám, a příliš málo se zaměřuje na samotnou podstatu, tedy účel komunikace. 

Komunikace se stala technologicky nadřazenou, ale bez obsahu a bez emocí, protože ignoruje kontext lidských potřeb. Zapomíná se, že základní motivy a hnací síly chování se nemění se stejnou intenzitou jako lidské (technologické a mediální) prostředí.

Proto bez ohledu na pokročilou technologii, kterou používáme, měli bychom se vždy ohlížet na základní marketingové a komunikační postuláty. Budoucnost marketingu vždy byla a bude v souladu se změnami a uspokojováním lidských potřeb.

Společnosti, které i přes intenzivní a rychlou technologickou (r)evoluci zůstávají na strategicky promyšlené cestě se zaměřením na „člověka“, které se zaměřují na rozpoznání skutečných poznatků z příběhů ze skutečného života, na lidské hodnoty, emoce a osobní motivy, na komunikaci, která vnímá podstatu člověka, dokáže udržet úspěch na trhu, vybudovat si reputaci a zanechat stopu s nějakým účelem. 

Jaký marketingový trend se podle vás v posledním období dostal do popředí?

Když sleduji období podnikání v Srbsku, a zejména poslední dva roky, v mnoha ohledech specifické, řekla bych, že jsme se měli možnost hodně naučit, zejména pokud jde o obchodní komunikaci a vztahy se stakeholdery. 

Různé organizace práce, stejně jako expanze online platforem, přispěly k vývoji nových komunikačních taktik, které kladou důraz na personalizaci, tedy poskytování nové, relevantnější a osobnější zkušenosti uživatelům produktů nebo služeb. Strategicky orientované společnosti tento marketingový trend rozpoznaly a přizpůsobily komunikaci zájmům a potřebám externích i interních cílových skupin a poskytly jim pocit bezpečí, respektu a uznání.

Zvláštní pozornost byla věnována zavedení obchodního modelu B2E (Business to Employee), který staví do popředí vztah mezi společností a jejími zaměstnanci, což je jistě jeden ze zásadních důležitých prvků úspěšného podnikání.

Zdroj: Diplomacy and Commerce

Používáme obsahové a reklamní cookies, poskytujeme funkce sociálních médií a analyzujeme návštěvnost (nezbytné, nastavení, statistiky, marketing)
We use cookies to personalise content and ads.